Ječmen jarní - Hordeum vulgare


BOJOS:
  udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  původ: Madonna x Nordus
  odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“, nosná odrůda společnosti Plzeňský Prazdroj, preferovaná Sladovnami Soufflet, Moravamalt a Bernard, profilová odrůda Pivovaru Lobkowicz, nakupovaná dalšími pivovary a sladovnami v ČR
  sladovnická odrůda
  zrno je středně velké, stabilně vysoký výnos zrna i předního zrna
  rostliny jsou středně vysoké (77 cm), velmi dobře odnožující
  odrůda dobře odolná poléhání a lámání stébla
  odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo), střední odolnost proti napadení rzí ječnou a hnědou skvrnitostí, menší odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí
  § právně chráněná odrůda §


FRANCIN:
  udržovatel: SELGEN, a.s.
  původ: ST 3578/04 x Sebastian
  odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“, zařazena mezi preferovné odrůdy Plzeňského Prazdroje, Budějovického Budvaru a dalších pivovarů a sladoven
  sladovnická odrůda
  zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký
  středně dlouhé rostliny (74 cm), odolné poléhání a lámání stébla, vyšší intenzita odnožování
  odrůda se střední odolností proti napadení padlím travním na listu, menší odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí
  § právně chráněná odrůda §


LAUDIS 550:
  udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  původ: Bojos x Sebastian
  odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“,preferovaná společtnostmi Sladovny Soufflet, Plzeňský Prazdroj, Moravamalt, Bernard, Heineken Slovensko Sladovne, nakupována dalšími pivovary a sladovnami v ČR a SR
  výběrová sladovnická kvalita
  zrno středně velké, vysoký podíl předního zrna
  rostliny středně vysoké (75 cm) velmi dobře odnožující, středně odolné proti lámání stébla
  dobrá odolnost poléhání
  absolutní odolnost vůči padlí travnímu (gen Mlo), velmi dobrá odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, střední odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí
  § právně chráněná odrůda §


MALZ:
  udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  původ: Famin x Scarlett
  odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“, nosná odrůda společnosti Plzeňský Prazdroj, preferovaná Sladovnami Soufflet, nosná odrůda společnosti Heineken Slovensko Sladovne, vykupuje i Moravamalt, Sladovna Bernard, Sladovna Tábor a další
  výběrová sladovnická kvalita
  zrno středně velké, vysoký podíl předního zrna
  rostliny středního vzrůstu (75 cm), velmi dobře odnožující, středně odolné proti lámání stébla
  středně odolná proti poléhání, aplikace morforegulátoru růstu
  střední až menší odolnost vůči napadení padlím travním na listu (včasné fungicidní ošetření), dobrá odolnost vůči hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti
  velmi dobře reaguje na vysokou intenzitu pěstování
  § právně chráněná odrůda §


MANTA:
  udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG (D), v ČR zastupuje: SAATEN – UNION CZ, s.r.o.
  původ: (Claire x Quench) x Lilly
  odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“
  výběrová sladovnická kvalita
  zrno středně velké, nižší výnos předního zrna v obou variantách pěstování v BVO
  rostliny středně vysoké (74 cm) s dobrou odolností proti poléhání
  střední odnožovací schopnost
  odrůda odolná vůči napadení padlím travním, velmi dobrá odolnost vůči fuzáriím v klase
  dobrá až velmi dobrá odolnost k přísuškům
  § právně chráněná odrůda §


OVATION:
  udržovatel: Limagrain Europe (F), v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  původ: NSL07-8113-B x Tesla
  nesladovnická odrůda, určená pro krmné účely
  velmi vysoký výnos zrna ve všech oblastech a variantách pěstování
  zrno velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký
  rostliny středně vysoké (73 cm), středně odolné proti poléhání, středně odolné proti lámání stébla
  odrůda odolná vůči napadení padlím travním (gen Mlo), dobrá odolnost vůči ostatním hospodářským chorobám
  § právně chráněná odrůda §


OVERTURE:
  udržovatel: Limagrain Europe (F), v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  původ: Concerto x Quench
  úspěšně odzkoušená a preferovaná společnostmi Plzeňský Prazdroj, Sladovny SOUFFLET ČR, Heineken Slovensko Sladovne a Lycos – Trnavské sladovne, Plzeňský Prazdroj Slovensko a dalšími sladovnami a pivovary
  výběrová sladovnická kvalita
  vysoký výnos předního zrna v obou variantách pěstování ve všech oblastech v SDO 2014 - 2017
  zrno středně velké
  rostliny středně vysoké (74 cm), středně odolné vůči poléhání, velmi dobře odnožující
  odrůda odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo), vysoce odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou, dobrá odolnost hnědé skvrnitosti
  § právně chráněná odrůda §


SEBASTIAN:
  udržovatel: Sejet Planteforaedling I/S (DK), v ČR zastupuje SELGEN, a.s.
  původ: Lux x Viskosa
  zaujímá významnou pozici u pivovarských skupin Heineken, Carlsberg
  odrůda s výběrovou sladovnickou jakostí
  zrno středně velké až malé, nízký výnos předního zrna v obou variantách pěstování v KVO
  rostliny nízkého vzrůstu (68 cm), intenzivně odnožující
  odrůda středně odolná poléhání, vyšší odolnost lámání stébla (využitelná jako podpůrný komponent pro luskoobilní směsky)
  dobrá odolnost proti rzi ječné, hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti, střední až menší odolnost proti napadení padlím travním na listu
  vyhovuje intenzivnímu způsobu pěstování – nutnost vyšší dávky morforegulátoru
  § právně chráněná odrůda §


<< ZPĚT© NWT Computer s.r.o. 2001