Ječmen jarní - Hordeum vulgare


BOJOS:
  udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  sladovnická odrůda
  odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“, nosná odrůda společnosti Plzeňský Prazdroj, preferovaná Sladovnami Soufflet, Moravamalt a Bernard, profilová odrůda Pivovaru Lobkowicz, nakupovaná dalšími pivovary a sladovnami v ČR
  zrno je středně velké, stabilně vysoký výnos zrna
  rostliny jsou středně vysoké (75 cm), středně odnožující
  velmi dobrá odolnost poléhání a lámání stébla
  rezistentní proti napadení padlím travním (gen mlo), střední odolnost proti napadení rzí ječnou a hnědou skvrnitostí
  střední odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí
  § právně chráněná odrůda §


FRANCIN:
  udržovatel: SELGEN, a.s.
  sladovnická odrůda
  odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“, zařazena mezi preferovné odrůdy Plzeňského Prazdroje, Budějovického Budvaru a dalších pivovarů a sladoven
  zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký
  středně dlouhé rostliny (71 cm), odolné poléhání a lámání stébla, vyšší intenzita odnožování
  střední odolnost proti napadení padlím travním na listu, menší odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí
  § právně chráněná odrůda §


LAUDIS 550:
  udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“,preferovaná společtnostmi Sladovny Soufflet, Plzeňský Prazdroj, Moravamalt, Bernard, Heineken Slovensko Sladovne, nakupována dalšími pivovary a sladovnami v ČR a SR
  výběrová sladovnická kvalita
  zrno středně velké, vysoký podíl předního zrna
  rostliny středně vysoké (72 cm) velmi dobře odnožující, středně odolné proti lámání stébla
  dobrá odolnost poléhání
  absolutní odolnost vůči padlí travnímu (gen Mlo), velmi dobrá odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, střední odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí
  § právně chráněná odrůda §


MALZ:
  udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  výběrová sladovnická kvalita
  odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“, nosná odrůda společnosti Plzeňský Prazdroj, preferovaná Sladovnami Soufflet, nosná odrůda společnosti Heineken Slovensko Sladovne, vykupuje i Moravamalt, Sladovna Bernard, Sladovna Tábor a další
  zrno středně velké, vysoký podíl předního zrna
  rostliny středního vzrůstu (72 cm), velmi dobře odnožující, středně odolné proti lámání stébla
  středně odolná proti poléhání, aplikace morforegulátoru růstu
  střední až menší odolnost vůči napadení padlím travním na listu (včasné fungicidní ošetření), dobrá odolnost vůči hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti
  velmi dobře reaguje na vysokou intenzitu pěstování, případně ošetření osiva Systivou
  § právně chráněná odrůda §


OVERTURE:
  udržovatel: Limagrain Europe (F), v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  výběrová sladovnická kvalita
  úspěšně odzkoušená a preferovaná společnostmi Plzeňský Prazdroj, Sladovny SOUFFLET ČR, Heineken Slovensko Sladovne a Lycos – Trnavské sladovne, Plzeňský Prazdroj Slovensko a dalšími sladovnami a pivovary
  vysoký výnos předního zrna v obou variantách pěstování ve všech oblastech v SDO 2015 - 2018
  zrno středně velké
  rostliny středně vysoké (72 cm), středně odolné vůči poléhání, velmi dobře odnožující
  odrůda odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo), vysoce odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou, dobrá odolnost hnědé skvrnitosti
  § právně chráněná odrůda §


SEBASTIAN:
  udržovatel: Sejet Planteforaedling I/S (DK), v ČR zastupuje SELGEN, a.s.
  odrůda s výběrovou sladovnickou jakostí
  zaujímá významnou pozici u pivovarských skupin Heineken, Carlsberg
  zrno středně velké až malé, nízký výnos předního zrna v obou variantách pěstování v KVO
  rostliny nízkého vzrůstu (65 cm), intenzivně odnožující
  odrůda středně odolná poléhání, vyšší odolnost lámání stébla (využitelná jako podpůrný komponent pro luskoobilní směsky)
  dobrá odolnost proti rzi ječné, hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti, střední až menší odolnost proti napadení padlím travním na listu
  vyhovuje intenzivnímu způsobu pěstování – nutnost vyšší dávky morforegulátoru
  § právně chráněná odrůda §


SOLIST:
  udržovatel: SELGEN, a.s.
  nesladovnická, středně raná odrůda
  vhodná pro krmivářské účely
  vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech
  zrno středně velké
  vysoký podíl předního zrna – 95 %
  odrůda doporučená pro systém ekologického zemědělství
  rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání a lámání stébla – při vysoké intenzitě použít morforegulátor v horní doporučené dávce
  odolná proti napadení padlím travním
  středně odolná proti napadení rzí ječnou
  středně odolná k napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí
  odolná proti napadení fuzárii v klasu
  § právně chráněná odrůda §


<< ZPĚT© NWT Computer s.r.o. 2001