Objednávka osiv polních plodin č:__________
Rostislavova 765
683 23 Ivanovice na Hané
okres Vyškov
            IČO: 607 118 50
            DIČ: 341 - 607 118 50
            Tel.:517363048, 517363263
Odběratel: ..............................................
Adresa: ..................................................
PSČ/Pošta: ............................................
Vyřizuje: .................................................
Kontaktní osoba: .....................................
            IČO: ........................
            DIČ: ........................
            Tel: ...........................
            Fax: ........................
 
Druh Odrůda Stupeň
množení
Množství
(t, kg, VJ)
Moření Způsob
baleni
Cena za
jednotku
Termín
dodávky
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Způsob dopravy .............................................
Způsob úhrady ..............................................

Místo plnění ...............................................
Jiná ujednání ..............................................Poznámka:
Odběratel se zavazuje, že námi dodaná osiva nebude dále distribuovat mimo území České republiky.
 V ................................. dne ........................
 
......................................
         Za dodavatele
......................................
Za odběratele