Pšenice ozimá - Triticum aestivum


Odrůdy s elitní pekařskou jakostí E


AIRBUS:
  UDRŽOVATEL: Limagrain Europe S.A., UK, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  velmi raná osinatá odrůda pekařské jakosti E
  rostliny středně odnožující
  dobrý zdravotní stav, odolná poléhání, k fuzariózám v klase, rzi plevové a pšeničné
  velmi dobře reaguje na intenzivní agrotechniku
  doporučeny nižší až střední dávky morforegulátoru
  doporučený výsevek 3,3-4,7 MKS
  vzhledem k ranosti doporučeny spíše včasné termíny setí
  § právně chráněná odrůda §


AURELIUS:
  udržovatel: Saatzucht Donau GmbH & CoKG, AT, v ČR zastupuje: Saatbau Česká republika s.r.o.
  raná až poloraná odrůda, potravinářské jakosti E
  rostliny středně vysoké až nízké, vysoká odolnost poléhání
  odrůda vhodná do sušších oblastí
  mrazuvzdornost střední až vyšší
  dobrý zdravotní stav, velmi dobrá odolnost rzi travní, odolná rzi pšeničné i plevové, dobře odolná padlí
  velmi odolná porůstání
  v suchých oblastech výrazně předčí všechny srovnávací odrůdy
  vynikající využívání N
  § právně chráněná odrůda §


BUTTERFLY:
  udržovatel: Selgen, a.s., CZ
  poloraná odrůda pekařské jakosti E
  rostliny středního až vyššího vzrůstu, středně odolné poléhání
  zrno velké, HTZ vysoká
  nižší až střední odnožovací schopnost, výnos tvořen hlavně klasy
  dobrý zdravotní stav, odolná k fuzariózám v klasu, padlí travnímu a braničnatce na listu i v klasu, odolná ke rzi plevové, pšeničné a padlí travnímu na listu
  odolná k vymrzání
  tolerantní k pozdnímu setí
  potřeba morforegulátoru střední
  § právně chráněná odrůda §


EXPO:
  udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  středně raná odrůda pekařské jakosti E
  rostliny střední až vyšší, střední odolnost poléhání
  vysoký výnos zrna
  velmi vysoká zimovzdornost a mrazuvzdornost
  vysoká odolnost k fuzáriím v klase
  vhodná do všech oblastí, tolerance k různým podmínkám i technologiím pěstování
  vhodná pro pěstování i po kukuřici a pšenici
  klas tvoří střední počet zrn s HTZ 48g
  § právně chráněná odrůda §


GENIUS:
  udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, DE, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  středně raná odrůda pekařské jakosti E
  rostliny nižší, středně odolné poléhání
  vhodná do všech oblastí pro intenzivní i extenzivní pěstování
  vysoký výnosový potenciál
  střední odnožovací schopnost
  dobrá mrazuvzdornost
  dobrá odolnost proti rzi pšeničné a travní, padlí travnímu a fuzarióze
  vhodná pro pozdní termín setí
  možnost setí po pšenici
  § právně chráněná odrůda §


JULIE:
  udržovatel: Selgen, a.s., ŠS Stupice, CZ
  raná odrůda s pekařskou jakostí E
  zrno velké
  rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné poléhání
  střední odnožovací schopnost
  vysoce mrazuvzdorná
  dobrý zdravotní stav, odolná proti padlí travnímu v klasu a fuzarióze v klasu
  velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
  vysoce výnosná v obou systémech pěstování a ve všech výrobních oblastech
  vhodná i do suchých oblastí
  možné setí po obilnině
  snáší rané i pozdní termíny výsevu
  doporučeno použití středních až vyšších dávek morforegulátorů
  § právně chráněná odrůda §


LG MAGIRUS:
  udržovatel: Limagrain GmbH, DE, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., CZ
  poloraná odrůda pekařské jakosti E
  rostliny středního vzrůstu, odolné proti poléhání
  velmi vysoké výnosy zrna
  středně vysoká odnožovací schopnost
  odolná vůči vyzimování
  odolná k listovým skvrnitostem, rzi pšeničné a plevové, středně odolná k padlí travnímu a fuzariozám v klasu
  plastická, vhodná do všech oblastí
  doporučena pro vyšší intenzitu pěstování
  možno vysévat i po obilnině a kukuřici
  snáší i pozdní setí
  velmi vysoká HTZ (55g)
  § právně chráněná odrůda §


RGT PONTICUS:
  udržovatel: Dr. Hermann Strube, DE, v ČR zastupuje: RAGT Czech s.r.o.
  poloraná až polopozdní odrůda s pekařskou jakostí E
  rostliny středně vysoké, velmi dobře odolné poléhání
  velmi dobrý zdravotní stav, odolná na padlí, braničnatku, rez pšeničnou i plevovou
  vysoká odolnost přísuškům i mrazuvzdornost
  vysoké a stabilní číslo poklesu a velmi vysoký obsah N-látek
  § právně chráněná odrůda §


RGT PREMIANT:
  udržovatel: RAGT Czech s.r.o., CZ, raná odrůda pekařské jakosti E
  rostliny vysoké, středně odolné poléhání
  kříženec odrůd Bohemia x Bodyček
  zrno středně velké
  odrůda méně odnožuje, výnos tvořen počtem klasů
  dobrý zdravotní stav, velmi dobrá odolnost k fuzáriím, dobrá odolnost ke rzi pšeničné
  stabilní pádové číslo a vysoká objemová hmotnost
  velmi dobře zvládá sušší podmínky
  výborná mrazuvzdornost
  § právně chráněná odrůda §


Odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A


ADVOKAT:
  udržovatel: Saatzucht Donau GmbH & CoKG, AT, v ČR zastupuje: Saatbau Česká republika s.r.o.
  polopozdní bezosinatá odrůda pekařské jakosti A
  plastická, dokáže se vyrovnat s půdně klimatickými podmínkami v podhorských oblastech
  velmi dobrý zdravotní stav
  rostliny nízké, odolné proti poléhání
  dobře snáší pozdní setí
  § právně chráněná odrůda §


BALITUS:
  udržovatel: Saatzucht Donau GmbH & CoKG, AT, v ČR zastupuje: Saatbau Česká republika s.r.o.
  raná odrůda potravinářské jakosti A
  rostliny středně vysoké až nízké, odolné poléhání
  plastická odrůda, vhodná i do sušších oblastí
  výnos tvoří hustotou porostu a vysokým počtem zrn v klasu
  vysoká odolnost poléhání
  velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost rzi plevové a travní
  odolná proti porůstání zrna v klasu
  velmi dobrá odolnost proti vymrzání
  vhodný termín setí v první polovině agrotechnického termínu
  § právně chráněná odrůda §


BOHEMIA:
  udržovatel: Selgen, a.s., ŠS Uhřetice, CZ
  raná odrůda pekařské jakosti A
  rostliny vysoké až velmi vysoké, středně odolné proti poléhání
  vhodná do všech výrobních oblastí
  dobrý zdravotní stav, středně odolná proti většině chorob, odolná proti braničnatce plevové v klasu, středně proti fuzarióze, méně odolná vůči rzi travní
  odolná proti vyzimování
  vysoký obsah N-látek, vysoká hodnota Zelenyho testu
  zrno velké, HTZ vysoká
  dobře reaguje na vyšší vstupy, nadprůměrného výnosu zrna dosahuje i při střední úrovni agrotechniky
  doporučena včasná sklizeň při dosažení zralosti pro udržení optimální objemové hmotnosti
  § právně chráněná odrůda §


DAGMAR:
  udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., CZ
  velmi raná odrůda pekařské jakosti A
  rostliny střední až nižší, vysoká odolnost poléhání
  vysoký výnos zrna
  vysoká zimovzdornost – jedna z nejlépe přezimujících odrůd v zimě 2011/2012
  odolná k fuzariózám v klase a běloklasosti
  středně odolná k listovým chorobám
  vhodná pro pěstování i v teplejších a sušších oblastech
  vhodná i pro pozdější setí
  možno vysévat po obilnině i kukuřici na zrno
  § právně chráněná odrůda §


FENOMEN:
  udržovatel: SARL Adrien Momont et Fils, FR, v ČR zastupuje: Soufflet Agro, a.s.
  polopozdní osinatá odrůda potravinářské jakosti A
  rostliny nízké (84cm), vysoká odolnost poléhání
  zrno středně velké, střední až vyšší HTZ (46g)
  vysoký výnos v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
  velmi dobrý zdravotní stav, odolnost proti padlí a braničnatce na listu
  dobrá mrazuvzdornost
  vysoká stabilita čísla poklesu, hodnoty Zelenyho testu a objemové hmotnosti
  § právně chráněná odrůda §


CHIRON:
  udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, DE, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  středně raná odrůda pekařské jakosti A
  rostliny středně velké, střední až vyšší odolnost proti poléhání
  vhodná do všech oblastí pěstování
  velmi dobrá tolerantnost k přísuškům
  velmi vysoké stabilní výnosy zrna
  výborný zdravotní stav, vysoká odolnost k fuzáriím v klase
  vysoká zimovzdornost a mrazuvzdornost
  vysoká odolnost stresu
  vysoké a stabilní pádové číslo, dobrá objemová hmotnost a vyšší obsah bílkovin
  § právně chráněná odrůda §


LG IMPOSANTO:
  udržovatel: Limagrain GmbH, DE, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  polopozdní odrůda potravinářské kvality A
  vysoké výnosy zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014-2016)
  rostliny středního vzrůstu odolné proti poléhání
  středně vysoká odnožovací schopnost
  odolná vůči vyzimování
  dobrý zdravotní stav, velmi dobrá odolnost vůči klasovým chorobám
  plastická, vhodná do všech oblastí
  vysokých a vyrovnaných výnosů dosahuje v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
  středně vysoká HTZ (46g)
  § právně chráněná odrůda §


MATCHBALL:
  udržovatel: RAGT Czech, s.r.o., CZ
  polopozdní až pozdní odrůda potravinářské jakosti A
  rostliny střední až kratší (81cm), velmi dobrá odolnost proti poléhání
  velmi dobrá mrazuvzdornost
  dobrá odolnost proti základním listovým chorobám
  velmi dobrá odnožovací schopnost
  vhodná do všech pěstitelských oblastí
  velmi dobré výnosy tvoří produktivním klasem při velké odnoživosti
  vhodná i po obilnině, vysoká odolnost proti stéblolamu
  § právně chráněná odrůda §


PATRAS:
  udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  polopozdní odrůda potravinářské jakosti A
  rostliny nižšího vzrůstu, středně odolná poléhání
  unikátní klasová odrůda
  vyrovnaný výnos ve všech oblastech
  odolná proti vymrzání
  nižší odnožovací schopnost
  tvoří řidší porost s dlouhým klasem
  dobrá odolnost proti většině chorob, odolná ke rzi plevové, středně odolná k fuzariozám klasů, méně odolná ke rzi travní a pšeničné
  nenáročná na půdní podmínky
  zrno velké, vysoká HTZ
  doporučeno setí ve středním termínu
  § právně chráněná odrůda §


RGT REBELL:
  UDRŽOVATEL: RAGT Czech s.r.o.
  udržovatel: RAGT Czech s.r.o., CZ
  polopozdní až pozdní odrůda s pekařskou jakostí A
  rostliny krátké, dobře odolné poléhání
  vysoké výnosy s vysokým obsahem N-látek
  velmi dobrý zdravotní stav, odolná padlí, rzi pšeničné i plevové, vysoká odolnost stéblolamu, rezistetní vůči půdou přenášeným virům
  průměrná mrazuvzdornost
  vysoké a stabilní číslo poklesu
  tolerantní k termínu setí, zvládá i pozdní výsev po kukuřici na zrno
  specialista na setí po obilnině
  výborně se vyrovná s jarními a časně letními přísušky
  doporučeno pěstování při vyšší intenzitě
  doporučena regulace porostu morforegulátorem ve vyšší dávce
  § právně chráněná odrůda §


RGT REFORM:
  udržovatel: RAGT Czech s.r.o., CZ
  polopozdní až pozdní odrůda s pekařskou jakostí A
  rostliny střední až nižší s dobrou odolností poléhání
  velmi dobře odnožující
  vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech
  velmi dobrý zdravotní stav listové plochy i klasu, vysoká odolnost fuzáriím
  velmi dobrá mrazuvzdornost
  stabilní pádové číslo
  výnos tvořen hustotou porostu s vysokou kompenzační schopností
  vhodná pro časné i pozdní výsevy
  možnost setí po obilnině i kukuřici
  doporučeno pěstování při vyšší intenzitě
  § právně chráněná odrůda §


TURANDOT:
  udržovatel: Selgen, a.s., ŠS Úhřetice, CZ
  polopozdní odrůda pekařské jakosti A
  rostliny středně vysoké, méně odolné poléhání
  středně odnožující
  zrno velké
  vyrovnaný zdravotní stav se zvýšenou odolností proti napadení fuzariózami klasů, menší odolnost proti napadení rzí travní
  nižší číslo poklesu
  umožňuje i pozdní výsevy po kukuřici na zrno a po cukrovce
  doporučena střední dávka morforegulátoru
  velmi dobře reaguje na intenzivní způsob pěstování, zvláště na kvalitativní přihnojení
  velmi dobře hospodaří s vláhou při přísušcích – stáčí listy, omezuje výpar
  § právně chráněná odrůda §


VIRIATO:
  udržovatel: RAGT Czech s.r.o., CZ
  raná osinatá odrůda pekařské kvality A
  vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech
  rostliny nízké, vysoce odolné proti poléhání
  dobře odnožující
  velmi dobře zvládá sušší podmínky a přísušky
  dobře zvládá i nejvyšší intenzitu pěstování
  vysoká objemová hmotnost, stabilní číslo poklesu
  doporučena ochrana padlí na listu, odolnost ostatním listovým chorobám na dobré úrovni
  velmi dobrá mrazuvzdornost
  vzhledem k ranosti je vhodnou předplodinou pro řepku
  § právně chráněná odrůda §


Odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí B


RGT CESARIO:
  udržovatel: Société RAGT 2n, FR, v ČR zastupuje: RAGT Czech s.r.o.
  poloraná odrůda pekařské jakosti B
  velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech pěstování
  rostliny nízké (82cm), velmi dobře odolná poléhání
  vynikající výnos ve všech oblastech pěstování
  mrazuvzdornost dobrá
  velmi dobře odnožuje
  velmi dobrý zdravotní stav, odolná na padlí, běloklasosti, rzi pšeničné i plevové a fuzariozám, středně odolná až odolná proti listové skvrnitosti
  výnos tvoří hustotou porostu
  § právně chráněná odrůda §


RIVERO:
  udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, DE, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  polopozdní až pozdní odrůda chlebové jakosti B
  rostliny středního vzrůstu, středně odolné poléhání
  střední odnožovací schopnost
  zrno středně velké až malé
  odolná proti napadení padlím travním, náchylná k napadení fuzariózami klasů
  tolerantní i k sušším podmínkám pěstování
  střední až pozdní termíny setí
  lze zařadit po obilnině
  velmi dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování, ale díky velmi dobrému zdravotnímu stavu a odolnosti proti poléhání lze pěstovat i v extenzivnějším režimu
  § právně chráněná odrůda §


TOBAK:
  udržovatel: W. Von Borries-Eckendorf GmbH & CoKG, DE, v ČR zastupuje: Ing. Marian Špunar
  polopozdní až pozdní odrůda chlebové jakosti B
  rostliny středně vysoké, středně odolné poléhání
  velmi vysoký výnos
  zrno středně velké
  stabilně dobrý zdravotní stav s odolností napadení rzí plevovou
  tolerantní k půdně-klimatickým podmínkám a obilní předplodině
  není vhodná k setí po kukuřici
  při intenzivním pěstování doporučeno ošetření morforegulátorem
  § právně chráněná odrůda §


Odrůdy s nevhodnou pekařskou jakostí C


ARKEOS:
  udržovatel: Limagrain Europe S.A., FR, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  velmi raná, vysoce odnoživá odrůda určená k výrobě oplatků C
  vysoký výnosový potenciál ve všech výrobních oblastech
  zrno menší, HTZ kolem 40g
  rostliny krátké, středně odolné vůči poléhání
  vysoká produktivita klasu
  nejlepších výsledků dosahuje při zlepšující předplodině, nevhodné pěstování po kukuřici při použití minimalizačních technologií
  dobrá odolnost k vyzimování
  vysoká odolnost ke rzi plevové, střední k fuzáriím
  měkká pšenice pro krmné účely
  vhodná pro výrobu sladu
  § právně chráněná odrůda §


FRISKY:
  udržovatel: Limagrain GmbH, DE, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  polopozdní odrůda
  jakost C (jednotlivé parametry kvality jsou v kategoriích E-B, pouze měrný objem pečiva zařazen do C, je proto možno využít jako doplňkovou pšenici pro mlynáře)
  rostliny s krátkým stéblem, odolné proti poléhání
  dobře odnožující
  velmi vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
  lze pěstovat i po kukuřici a obilnině
  dobrý zdravotní stav, odolná proti většině chorob
  odolná vůči vyzimování
  vhodná i pro pozdní setí
  není nutná aplikace morforegulátoru
  § právně chráněná odrůda §


RGT SACRAMENTO:
  udržovatel: RAGT Czech s.r.o.
  středně raná osinatá odrůda potravinářské jakosti C
  rostliny nízké s velmi dobrou odolností poléhání
  velmi dobře odnožující
  pro dosažení kvality nutná vysoká úroveň N výživy
  mimořádné výnosy ve všech výrobních oblastech
  dobrý zdravotní stav, menší odolnost na padlí, ostatní choroby na velmi dobré úrovni
  odrůda vhodná i do přísuškových oblastí a pro setí po obilnině
  střední mrazuvzdornost
  § právně chráněná odrůda §


LG MOCCA:
  udržovatel: Limagrain GmbH, DE, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  poloraná středně odnoživá odrůda
  rostliny s krátkým stéblem, dobrá odolnost proti poléhání
  velmi vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování
  vysoký počet zrn v klase
  velmi dobrá zimovzdornost
  výborný zdravotní stav, vysoká odolnost ke rzi plevové, pšeničné a padlí travnímu, odolná vůči listovým skvrnitostem
  vynikající odolnost vůči klasovým chorobám
  je vhodná i do sušších podmínek
  lze použít i pro pozdní setí
  § právně chráněná odrůda §
<< ZPĚT© NWT Computer s.r.o. 2003