Pšenice ozimá - Triticum aestivum


Odrůdy s elitní pekařskou jakostí E


AIRBUS:
  UDRŽOVATEL: Limagrain Europe S.A., UK, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  velmi raná osinatá odrůda pekařské jakosti E
  rostliny středně odnožující
  dobrý zdravotní stav, odolná poléhání, k fuzariózám v klase, rzi plevové a pšeničné
  odolná běloklasosti
  velmi dobře reaguje na intenzivní agrotechniku
  doporučeny nižší až střední dávky morforegulátoru
  doporučen výsev v agrotechnické lhůtě
  § právně chráněná odrůda §


AURELIUS:
  udržovatel: Saatzucht Donau GmbH & CoKG, AT, v ČR zastupuje: Saatbau Česká republika s.r.o.
  raná až poloraná odrůda, potravinářské jakosti E
  rostliny středně vysoké až nízké, vysoká odolnost poléhání
  odrůda vhodná do sušších oblastí
  mrazuvzdornost střední až vyšší
  dobrý zdravotní stav, velmi dobrá odolnost rzi travní, odolná rzi pšeničné i plevové, dobře odolná padlí
  velmi odolná porůstání
  v suchých oblastech výrazně předčí všechny srovnávací odrůdy
  vynikající využívání N
  § právně chráněná odrůda §


BUTTERFLY:
  udržovatel: Selgen, a.s., CZ
  poloraná odrůda pekařské jakosti E
  rostliny středního až vyššího vzrůstu, středně odolné poléhání
  zrno velké, HTZ vysoká
  nižší až střední odnožovací schopnost, výnos tvořen hlavně klasy
  dobrý zdravotní stav, odolná k fuzariózám v klasu, padlí travnímu a braničnatce na listu i v klasu, odolná ke rzi plevové, pšeničné a padlí travnímu na listu
  odolná k vymrzání
  tolerantní k pozdnímu setí
  potřeba morforegulátoru střední
  § právně chráněná odrůda §


EXPO:
  udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  středně raná odrůda pekařské jakosti E
  rostliny střední až vyšší, střední odolnost poléhání
  vysoký výnos zrna
  velmi vysoká zimovzdornost a mrazuvzdornost
  vysoká odolnost k fuzáriím v klase
  vhodná do všech oblastí, tolerance k různým podmínkám i technologiím pěstování
  vhodná pro pěstování i po kukuřici a pšenici
  klas tvoří střední počet zrn s vysokou HTZ
  § právně chráněná odrůda §


GENIUS:
  udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, DE, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  středně raná odrůda pekařské jakosti E
  rostliny nižší, středně odolné poléhání
  vhodná do všech oblastí pro intenzivní i extenzivní pěstování
  vysoký výnosový potenciál
  střední odnožovací schopnost
  dobrá mrazuvzdornost
  dobrá odolnost proti rzi pšeničné a travní, padlí travnímu a fuzarióze
  vhodná pro pozdní termín setí
  možnost setí po pšenici
  § právně chráněná odrůda §


JULIE:
  udržovatel: Selgen, a.s., ŠS Stupice, CZ
  raná odrůda s pekařskou jakostí E
  zrno velké
  rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné poléhání
  střední odnožovací schopnost
  vysoce mrazuvzdorná
  dobrý zdravotní stav, odolná proti padlí travnímu v klasu a fuzarióze v klasu
  velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
  vysoce výnosná v obou systémech pěstování a ve všech výrobních oblastech
  vhodná i do suchých oblastí
  možné setí po obilnině
  snáší rané i pozdní termíny výsevu
  doporučeno použití středních až vyšších dávek morforegulátorů
  § právně chráněná odrůda §


LG MAGIRUS:
  udržovatel: Limagrain GmbH, DE, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., CZ
  polopozdní odrůda pekařské jakosti E
  rostliny cca 100cm vysoké, s dobrou odolností proti poléhání
  velmi vysoké výnosy zrna
  středně vysoká odnožovací schopnost
  odolná vůči vyzimování
  odolná ke rzi pšeničné a plevové, středně odolná k padlí travnímu, listovým skvrnitostem a fuzariozám v klasu
  plastická, vhodná do všech oblastí
  doporučena pro vyšší intenzitu pěstování
  možno vysévat i po obilnině a kukuřici
  snáší i pozdní setí
  velmi vysoká HTZ
  § právně chráněná odrůda §


RGT PONTICUS:
  udržovatel: Dr. Hermann Strube, DE, v ČR zastupuje: RAGT Czech s.r.o.
  poloraná až polopozdní odrůda s pekařskou jakostí E
  rostliny středně vysoké, velmi dobře odolné poléhání
  velmi dobrý zdravotní stav, odolnost na padlí, braničnatku, rez pšeničnou i plevovou
  vysoká odolnost přísuškům i mrazuvzdornost
  vysoké a stabilní číslo poklesu a velmi vysoký obsah N-látek
  § právně chráněná odrůda §


ASORY:
  udržovatel: udržovatel: Secobra Saatzucht GmbH, v ČR zastupuje: B O R, s.r.o.
  polopozdní odrůda potravinářské jakosti A
  rostliny středně vysoké, středně odolné poléhání
  odrůda kompenzačního typu
  středně vysoký až vysoký výnos, v BVO velmi vysoký
  doporučená aplikace ochrany proti chorobám pat stébel
  velmi dobrý zdravotní stav listu
  velmi dobrá odolnost proti padlí a braničnatce
  zrno středně velké
  vhodná i na pozdní setí
  § právně chráněná odrůda §


BOHEMIA:
  udržovatel: Selgen, a.s., ŠS Uhřetice, CZ
  raná odrůda pekařské jakosti A
  rostliny vysoké až velmi vysoké, středně odolné proti poléhání
  vhodná do všech výrobních oblastí
  dobrý zdravotní stav, středně odolná proti většině chorob, odolná proti braničnatce plevové v klasu, středně proti fuzarióze, méně odolná vůči rzi travní
  odolná proti vyzimování
  vysoký obsah N-látek, vysoká hodnota Zelenyho testu
  zrno velké, HTZ vysoká
  dobře reaguje na vyšší vstupy, nadprůměrného výnosu zrna dosahuje i při střední úrovni agrotechniky
  doporučena včasná sklizeň při dosažení zralosti pro udržení optimální objemové hmotnosti
  § právně chráněná odrůda §


CENTURION:
  udržovatel: ASUR Plant Breeding s.a.s., FR, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  raná osinatá pšenice pekařské jakosti A
  rostliny nižšího vzrůstu, odolná poléhání
  střední odnožovací schopnost
  díky velmi dobrému zdravotnímu stavu vhodná také k využití pro extenzivnější technologie a eko zemědělství
  odolná k vyzimování
  AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu
  výsevek v optimálních podmínkách 2,8–3,2 MKS/ha
  možný výsev i po obilnině i kukuřici
  HTZ vysoká
  § právně chráněná odrůda §


DAGMAR:
  udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., CZ
  velmi raná odrůda pekařské jakosti A
  rostliny střední až nižší, vysoká odolnost poléhání
  vysoký výnos zrna
  vysoká zimovzdornost - jedna z nejlépe přezimujících odrůd v zimě 2011/2012
  odolná k fuzariózám v klase a běloklasosti
  středně odolná k listovým chorobám
  vhodná pro pěstování i v teplejších a sušších oblastech
  vhodná i pro pozdější setí
  možno vysévat po obilnině i kukuřici na zrno
  § právně chráněná odrůda §


FENOMEN:
  udržovatel: SARL Adrien Momont et Fils, FR, v ČR zastupuje: Soufflet Agro, a.s.
  polopozdní osinatá odrůda potravinářské jakosti A
  rostliny nízké, vysoká odolnost poléhání
  zrno středně velké, střední až vyšší HTZ
  vysoký výnos v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
  velmi dobrý zdravotní stav, odolnost proti padlí a braničnatce na listu
  dobrá mrazuvzdornost
  vysoká stabilita čísla poklesu, hodnoty Zelenyho testu a objemové hmotnosti
  § právně chráněná odrůda §


ILLUSION:
  udržovatel: Selgen, a.s., CZ
  poloraná odrůda pekařské jakosti A
  rostliny středního vzrůstu, středně odolná poléhání
  velmi dobrý zdravotní stav listu i klasu
  dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
  vysoký výnos zrna
  vysoká mrazuvzdornost
  tolerantní k obilní předplodině
  dobře snáší pozdní výsev
  doporučený výsevek 4 MKS
  středně vysoká HTZ
  § právně chráněná odrůda §


LG ANERI:
  udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  odrůda vyšlechtěná na šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích
  odrůda velmi dobré pekařské jakosti A
  velmi dobrá odolnost vůči listovým chorobám, včetně rzi plevové
  vysoká odolnost vůči klasovým chorobám
  vysoký výnos v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti v neošetřené i ošetřené variantě pěstování
  § právně chráněná odrůda §


LG DITA:
  udržovatel: Limagrain Europe, F, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  polopozdní odrůda pekařské jakosti A
  rostliny nízké, střední až vyšší odolnost proti poléhání
  vhodná především do řepařských oblastí a to v obou variantách
  velmi vysoké stabilní výnosy zrna
  kombinovaná odolnost proti rzi pšeničné, plevové a padlí travnímu
  velmi dobrá zimovzdornost
  § právně chráněná odrůda §


LG IMPOSANTO:
  udržovatel: Limagrain GmbH, DE, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  pozdní odrůda potravinářské kvality A
  vysoké výnosy zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014-2016)
  rostliny středního vzrůstu odolné proti poléhání
  středně vysoká odnožovací schopnost
  odolná vůči vyzimování
  dobrý zdravotní stav
  vynikající na pozdní setí
  rezistence proti pravému stéblolamu – gen Pch1
  vysokých a vyrovnaných výnosů dosahuje v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
  středně vysoká HTZ (46g)
  § právně chráněná odrůda §


LG INITIAL:
  udržovatel: Limagrain Europe S.A., FR, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  polopozdní odrůda potravinářské jakosti A
  plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
  vysoký výnos zrna
  velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost ke rzi plevové a padlí travnímu
  velmi vysoká odolnost proti poléhání
  odrůda odolná plodomorce plevové
  § právně chráněná odrůda §


LG KERAMIK:
  udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  středně raná odrůda potravinářské jakosti A
  velmi dobrá odnožovací schopnost
  elmi dobrá odolnost poléhání
  velmi vysoký výnos i v přísuškových oblastech
  odrůda odolná ke rzi plevové a pšeničné
  vhodná do všech oblastí
  lze pěstovat i po obilnině
  doporučeno použití střední dávky regulátoru růstu
  vysoká mrazuvzdornost
  § právně chráněná odrůda §


LISETA:
  udržovatel: Selgen a.s., CZ
  poloraná odrůda potravinářské jakosti A
  rostliny vyšší, střední odolnost proti poléhání
  vysoká odnožovací schopnost
  velmi dobrá mrazuvzdornost i zimovzdornost
  střední až vyšší odolnost proti základním listovým chorobám
  vhodná do všech pěstitelských oblastí
  velmi dobré výnosy tvoří produktivním klasem při velké odnoživosti
  § právně chráněná odrůda §


MEGAN:
  udržovatel: Selgen a.s., CZ
  vyšlechtěno v ŠS Stupice / ŠS Úhřetice
  velmi raná odrůda potravinářské jakosti A
  rostliny středně vysoké s nižší až střední odolností proti poléhání
  vhodná do všech oblastí pěstování
  odolnost k chorobám střední až vysoká
  vysoká mrazuvzdornost
  vhodná k setí po obilovině
  § právně chráněná odrůda §


PATRAS:
  udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  polopozdní odrůda potravinářské jakosti A
  rostliny nižšího vzrůstu, středně odolná poléhání
  unikátní klasová odrůda
  vyrovnaný výnos ve všech oblastech
  odolná proti vymrzání
  nižší odnožovací schopnost
  tvoří řidší porost s dlouhým klasem
  dobrá odolnost proti většině chorob, odolná ke rzi plevové, středně odolná k fuzariozám klasů, méně odolná ke rzi travní a pšeničné
  nenáročná na půdní podmínky
  zrno velké, vysoká HTZ
  doporučeno setí ve středním termínu
  § právně chráněná odrůda §


RGT AKTION:
  udržovatel: R2n (Société RAGT 2n), F, v ČR zastupuje: RAGT Czech s.r.o.
  středně raná až polopozdní odrůda jakosti A
  stabilní číslo poklesu
  rostliny kratší až středně vysoké s dobrou odolností poléhání
  vhodná do všech výrobních oblastí
  vysoký obsah N látek
  velmi dobrá mrazuvzdornost
  vyrovnaný zdravotní stav
  vynikající odolnost rzi plevové a pšeničné
  kombinace odolnosti ke stéblolamu a plodomorce
  vysoký výnos
  velmi vysoká výtěžnost mouky
  § právně chráněná odrůda §


RGT DEPOT:
  udržovatel: R2n (Société RAGT 2n), F, v ČR zastupuje: RAGT Czech s.r.o.
  polopozdní až pozdní odrůda pekařské jakosti A
  rostliny nízké až středně vysoké s velmi dobrou odolností poléhání
  výborný zdravotní stav
  velmi dobrá odolnost ke rzi plevové a padlí
  dobrá odolnost ke rzi pšeničné a klasovým fuzariozám
  výnosy tvoří vysokým počtem zrn v klase
  vysoká HTZ
  § právně chráněná odrůda §


RGT REBELL:
  udržovatel: RAGT Czech s.r.o., CZ
  polopozdní až pozdní odrůda s pekařskou jakostí A
  rostliny krátké, dobře odolné poléhání
  vysoké výnosy s vysokým obsahem N-látek
  velmi dobrý zdravotní stav, odolná padlí, rzi pšeničné i plevové, vysoká odolnost stéblolamu, rezistetní vůči půdou přenášeným virům
  průměrná mrazuvzdornost
  vysoké a stabilní číslo poklesu
  tolerantní k termínu setí, zvládá i pozdní výsev po kukuřici na zrno
  specialista na setí po obilnině
  výborně se vyrovná s jarními a časně letními přísušky
  doporučeno pěstování při vyšší intenzitě
  doporučena regulace porostu morforegulátorem ve vyšší dávce
  § právně chráněná odrůda §


RGT REFORM:
  udržovatel: R2n (Société RAGT 2n), v ČR zastupuje: RAGT Czech s.r.o., CZ
  polopozdní až pozdní odrůda s pekařskou jakostí A
  rostliny střední až nižší s dobrou odolností poléhání
  velmi dobře odnožující
  vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech
  velmi dobrý zdravotní stav listové plochy i klasu, vysoká odolnost fuzáriím
  velmi dobrá mrazuvzdornost
  stabilní pádové číslo
  výnos tvořen hustotou porostu s vysokou kompenzační schopností
  vhodná pro časné i pozdní výsevy
  možnost setí po obilnině i kukuřici
  doporučeno pěstování při vyšší intenzitě
  § právně chráněná odrůda §


TURANDOT:
  udržovatel: Selgen, a.s., ŠS Úhřetice, CZ
  polopozdní odrůda pekařské jakosti A
  rostliny středně vysoké, méně odolné poléhání
  středně odnožující
  zrno velké
  vyrovnaný zdravotní stav se zvýšenou odolností proti napadení fuzariózami klasů, menší odolnost proti napadení rzí travní
  nižší číslo poklesu
  umožňuje i pozdní výsevy po kukuřici na zrno a po cukrovce
  doporučena střední dávka morforegulátoru
  velmi dobře reaguje na intenzivní způsob pěstování, zvláště na kvalitativní přihnojení
  velmi dobře hospodaří s vláhou při přísušcích – stáčí listy, omezuje výpar
  § právně chráněná odrůda §


VIRIATO:
  udržovatel: RAGT Czech s.r.o., CZ
  raná osinatá odrůda pekařské kvality A
  vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech
  rostliny nízké, vysoce odolné proti poléhání
  dobře odnožující
  velmi dobře zvládá sušší podmínky a přísušky
  dobře zvládá i nejvyšší intenzitu pěstování
  vysoká objemová hmotnost, stabilní číslo poklesu
  doporučena ochrana padlí na listu, odolnost ostatním listovým chorobám na dobré úrovni
  velmi dobrá mrazuvzdornost
  vzhledem k ranosti je vhodnou předplodinou pro řepku
  § právně chráněná odrůda §


Odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí B


LG ORLICE:
  udržovatel: Limagrain Europe S.A., FR, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  polopozdní až pozdní odrůda pekařské jakosti B
  rostliny střední až nižší s dobrou odolností poléhání
  vynikající výnos ve všech oblastech pěstování
  plastická odrůda s velmi vysokou stres tolerancí - vhodná do všech oblastí, včetně KVO
  velmi vysoká zimovzdornost
  výnos tvoří hustotou porostu a počtem zrn v klase
  zrno středně velké
  velmi dobrý zdravotní stav, odolná na padlí, vysoce odolná rzi pšeničné i plevové a fuzariozám
  bez výrazných pěstitelských rizik
  vhodná i pro ekologické zemědělství
  § právně chráněná odrůda §


RIVERO:
  udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, DE, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  polopozdní až pozdní odrůda chlebové jakosti B
  rostliny středního vzrůstu, středně odolné poléhání
  střední odnožovací schopnost
  zrno středně velké až malé
  odolná proti napadení padlím travním, náchylná k napadení fuzariózami klasů
  tolerantní i k sušším podmínkám pěstování
  střední až pozdní termíny setí
  lze zařadit po obilnině
  velmi dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování, ale díky velmi dobrému zdravotnímu stavu a odolnosti proti poléhání lze pěstovat i v extenzivnějším režimu
  § právně chráněná odrůda §


TOBAK:
  udržovatel: W. Von Borries-Eckendorf GmbH & CoKG, DE, v ČR zastupuje: Ing. Marian Špunar
  polopozdní až pozdní odrůda chlebové jakosti B
  rostliny středně vysoké, středně odolné poléhání
  velmi vysoký výnos
  zrno středně velké
  stabilně dobrý zdravotní stav s odolností napadení rzí plevovou
  tolerantní k půdně-klimatickým podmínkám a obilní předplodině
  není vhodná k setí po kukuřici
  při intenzivním pěstování doporučeno ošetření morforegulátorem
  § právně chráněná odrůda §


RGT SACRAMENTO:
  udržovatel: RAGT Czech s.r.o.
  středně raná osinatá odrůda potravinářské jakosti B/C
  rostliny nízké s velmi dobrou odolností poléhání
  velmi dobře odnožující
  pro dosažení kvality nutná vysoká úroveň N výživy
  mimořádné výnosy ve všech výrobních oblastech
  dobrý zdravotní stav, menší odolnost na padlí, ostatní choroby na velmi dobré úrovni
  odrůda vhodná i do přísuškových oblastí a pro setí po obilnině
  střední mrazuvzdornost
  § právně chráněná odrůda §


Odrůdy s nevhodnou pekařskou jakostí C


COLLECTOR:
  udržovatel: SAS Florimond Desprez Veuve et Fils, FR, v ČR zastupuje: Selgen, a.s.
  poloraná osinatá odrůda pro krmné využití C
  rostliny nízké, velmi odolné proti poléhání
  vynikající odolnost rzi plevové
  odolnost k chorobám střední až vysoká, nižší k padlí
  střední mrazuvzdornost
  § právně chráněná odrůda §


FRISKY:
  udržovatel: Limagrain GmbH, D, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  polopozdní odrůda
  jakost B/C - vynikajíc krmná kvalita
  velmi dobré hodnoty OH, ČP – doplňková potravinářská pšenice
  rostliny s krátkým stéblem, odolné proti poléhání
  dobře odnožující
  velmi vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
  lze pěstovat po obilnině
  dobrý zdravotní stav, odolná proti většině chorob
  odolná vůči vyzimování
  vhodná a doporučená i pro pozdní setí
  není nutná aplikace morforegulátoru
  § právně chráněná odrůda §


JOHNSON:
  udržovatel: Asur plant breeding, F, v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ s.r.o.
  polopozdní odrůda pro krmné využití C
  rostliny nízké s velmi dobrou odolností proti poléhání
  rostliny středně odnožující
  vysoký výnos tvoří zejména počtem zrn i v horších půdně-klimatických podmínkách
  vysoká stres-odolnost
  dobrý zdravotní stav, výborná odolnost padlí travnímu na listech i v klasu
  tolerantní k raným i k pozdnějším termínům setí
  § právně chráněná odrůda §


LG MOCCA:
  udržovatel: Limagrain GmbH, D, v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
  poloraná, středně odnoživá odrůda
  rostliny s kratším stéblem, dobrá odolnost proti poléhání
  velmi vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování
  vysoký počet zrn v klase
  velmi dobrá zimovzdornost
  výborný zdravotní stav, vysoká odolnost ke rzi plevové, pšeničné a padlí travnímu, odolná vůči listovým skvrnitostem
  je vhodná i do sušších podmínek
  lze použít i pro pozdní setí
  odrůda odolná plodomorce plevové
  nejpěstovanější krmná pšenice v ČR
  § právně chráněná odrůda §
<< ZPĚT© NWT Computer s.r.o. 2003