Svazenka vratičolistá - Phacelia tanacetifolia Benth


AMERIGO:
  udržovatel: Petersen Saatzuch Lundsgaard GmbH & Co KG (D), v ČR zastupuje Saaten-Union CZ s.r.o.
  středně raná jednoletá pícnina, středního vzrůstu
  nenáročná na půdní a klimatické podmínky
  díky velmi dobrému výnosu zelené i kořenové hmoty a rychlému nárůstu se uplatňuje jako vymrzající meziplodina (-8° až -10° C) k ozdravení půdy v rámci agroenvironmentálního opatření „Pěstování meziplodin“, případně jako plodina na protierozní opatření
  díky prodlouženému kvetení a dobré produkci pylu je také vhodná jako medonosná plodina


<< ZPĚT© NWT Computer s.r.o. 2001